სადარბაზოს დასუფთავება

მომსახურებაში შედის: მთავარი შესასვლელის დაგვა და წმენდა
ყველა სართულის და კიბის დაგვა, წმენდა ლიფტის დაგვა და წმენდა
მტვრის აღება მშრალად როგორც კედლებიდან ასევე ჭერიდან მტვრის აღება მოაჯირებიდან კიბეების დაგვა და წმენდა

დაგვიკავშირდით

კომპანია იყენებს დასუფთავებისთვის მხოლოდ ლიცენზირებულ ქიმიურ და სადენზიფექციო საშუალებებს.